V Bílsku na faře visíval zčernalý portrét jednoho šlechtice z rodu Radkovců. V dolní části spatřoval se erb se dvěma zkříženými cepy. Ty nám vyprávějí dávný příběh o pánech na Bílsku. Jeden z jejich synů pohrdl dědictvím a vydal se na vlastní pěst do světa. Dlouho bloudil rozličnými krajinami, doma již ho oplakali, ale on se přece vrátil. Hrdost mu však nedovolila přijít přímo a tak se dal do služby ve vsi Drahonicích. Jednou jej však starý otec poznal ve stodole mezi mlatci, oba si vzájemně odpustili a cep, se kterým se mladý pán tak šikovně oháněl, se dostal do erbu. Za vším je ale omyl, neboť údajné cepy jsou ve skutečnosti sekerami. Radkovcové totiž patří do rozrodu Sekerků ze Sedčic. Ale pověst stojí za to.

Prameny a literatura

 • Poutník ze Sušice II

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Bílsko
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský