Žil kdysi na tvrzi božovické starý rytíř s dcerou a synem. Jakmile junák dospěl do věku pážecího, otec jej vyslal na dvůr královský, aby se přiučil rytířským cnostem a dovednostem. Avšak mladík propadl životu prostopášnému a nakonec byl od krále vypuzen. Vrátil se mladík na domovskou tvrz beze cti i jmění. V hádce o peníze jej nakonec otec proklel a stižen mrtvicí zemřel. Vyplašená sestra uprchla podzemní chodbou k sousedům na tvrz drahonickou. Posedlý dědic tvrze posléze vyhnal všechnu čeleď a začal ve svém okolí přepadat a okrádat pocestné. Z hlubokého lesa se vždy vrhal na poutníky s výkřikem ,,Hahou, hahou“! Jednou přepadl ze zálohy mladou dívku s doprovodem. Ti prchali směrem k Radánské stoce. Loupežný rytíř se za nimi hnal, avšak kůň náhle klopýtl a nešťastník si zlomil při pádu vaz. Celý zčernal, na znamení, že propadl peklu. Na tom místě jej pohřbili a tvrz božovská se pomalu měnila v ruiny. Od těch časů vídávali lidé v noci na hrázi Prostředního rybníka černého jezdce, který volal své temné ,,Hahou, hahou“. Tento zjev nakonec dostal jméno Hahouš a mnoho pověstí se o něm po vsích vyprávělo.

Prameny a literatura

 • Josef Renner, Otavan 1890

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Božovice, zaniklá ves při Dvorci, část města Protivína
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský