Staré hraběnce Švihovské patřilo kdysi panství skočické. Byla to paní dobrá, lidem pomáhala, a tak na jejim dvoře Humňany usídlili se skřítkové. Přes noc vždy pilně vykonávali různé práce, takže panství vzkvétalo. Když dobrodějka zemřela a přišli noví páni, jednou v zimě uviděla čeleď na zasněženém poli malinkaté bosé šlépěje. Zdejší šafář se ustrnul a nechal pro skřítky vyhotovit tucet střevíčků. Avšak sotva malí mužíčkové spatřili ony botky, rozplakali se. Mysleli, že je to pokyn, aby se ze dvora pakovali. Skutečně pak odešli a navrátili se až za drahný čas.

Prameny a literatura

 • Jan Renner, Otavan 1890

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Humňany, dvůr u Skočic
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský