Stával kdysi v Myšenci klášter s kostelem svatého Mikuláše. Štědrý tento světec vábil k sobě z blízka i z daleka zástupy poutníků. Ti přinášeli světci četné dary a sami duchovně posíleni odnášeli si vždy několik jablíček z proslulé klášterní zahrady. Samotní mniši je vždy posvětili a jablíčka měla zázračné účinky. Mnozí nemocní se po nich uzdravili. Sláva těch myšeneckých plodů se rozlétla i do ciziny, kde o nich s úctou hovořil i potomní papež Klement VIII. Nechal si ta zázračná jablka posílat z Myšence pravidelně až do Říma.

Prameny a literatura

 • Ondřej Fibich, Prácheňský poklad I 2006, str. 83

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Myšenec
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský