V rodu Příchovských se dějí různá znamení předpovídající smrt jeho členů. Každé úmrtí je ohlašováno zvukem polnice, která vyvolává v obyvatelích zámku skočického divý nepokoj a plaší koně v stání. Ti koně se nakonec tolik poplaší, že běhají po zámeckých chodbách. To znamení se obzvláště týká nehodných potomků, kteří jsou pak předčasně povoláváni na věčnost. Jiní však zase u velké Boží milosti ustaveni jsou.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1659

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Skočice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský