Patronem knížecího rodu Švarcenberků byl nejen svatý Jan Nepomucký, ale také bez pochyby svatý Hubert. A poslechněte si proč. V knížecích lesích u Protivína byl uspořádán velký hon. Již bylo skoleno mnoho zvěře a hon se chýlil ke svému konci. Tu na jednu stranu živého kruhu, který obklopoval místo honu, vyrazil z houštiny statný jelen dvanácterák. Jeho mohutné parohy pluly vzduchem. V divokém letu si to namířil směrem, kde stála kněžna ze Švarcenberku. Kněžna se lekla ohromného zvířete, puška jí upadla na zem a tak tam stála s prázdnýma rukama. A nikde nikdo. Náhle, kde se vzal, tu se vzal, přiskočil k ní neznámý myslivec a srazil jelena pár kroků před kněžnou. Ještě okamžik a kněžna by skončila na ostrém paroží. Ve chvíli se seběhli ostatní myslivci i lovci a zvíře dorazili tesákem. Nadlovčí ihned odtroubil konec honu a všichni se hrnuli, aby se dozvěděli víc. Když kníže slyšel od kněžny, že ji zachránil neznámý myslivec, poru il, aby jej našli a k němu přivedli. Chtěl ho odměnit za prokázanou statečnost. Hledali, volali, prohledali les – nikde nebyl neznámý k nalezení. Jako by se do země propadl, či spíše v oblacích rozplynul. I usoudili, že to byl jistě sám svatý Hubert, patron lovců, který v podobě myslivce kněžnu zachránil. Na tom místě pak kníže nechal postavit sochu svatého Huberta na památku té pohnuté události.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Karel VI. ze Schwarzenbergu, Ondřej Fibich, Prácheňský poklad III, str. 41

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Protivín
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský