U silnice k Bavorovu kámen leží. Do něho byl vytesán meč a hlava psí. Už skoro nikdo neví, proč tomu tak je. Před lety zde šuměly hluboké lesy a skrze ně vedla křivolaká cesta do města Prachatic. Jednou po výročním trhu zašli do bavorovské hospody páni řezníci z Prachatic. Dobře pořídili, spokojeně popíjeli a v rozverné chvíli se pochlubili opasky naditými stříbrňáky. Ale v té hospodě měli své zvědy pocestní lupiči, a tak se stalo, že když řezníci vrávorali domů, byli v nejhlubším místě lesní cesty přepadeni. Marně se bránili, byli pobiti a oloupeni. I jejich pes zůstal ležet jako mrtvý. Jenže ranní rosa jej přece přivedla k sobě a on se doplazil zpátky do Bavorova pro pomoc. Potom zcepeněl. Bavorovští přišli na místo hrozného násilí a viděli, že každá pomoc je již marná. I poslali pro pozůstalé do Prachatic. Ti své mrtvé odvezli a pohřbili. A na místě té tragédie nechali vztyčit kříž a pamětní kámen. Dřevěný kříž dávno shnil, ale kámen tu dodneška hlásá tichou zprávu o vraždách a psí věrnosti.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Jan Pilát z Velké Blanice, Adolf Daněk, Rukopisná sbírka Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Blanice, část města Bavorov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský