Bývalý knížecí hajný Zoch vypravoval, jak v 17. století vezl přes Měkynec jeden forman zvon určený do kostela v Předslavicích. Marně se namáhal vyjet s povozem do vrchu, kde stával dubový křížek. I zvolal v rozčilení: „Bodejž by se ten zvon propadl!“ A hle. Zvon se skutálel z vozu a zmizel v zemi. Zůstala po něm jen hluboká jáma. Na Velký pátek tam prý spouštěli vězně, zda by jej nenašli. Oni však vyprávěli jen o slabém hučení ztraceného zvonu v hlubinách.

Prameny a literatura

 • Pamětní kniha obec Měkynec 1938

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Měkynec
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský