Hospodář Kulanda oral na svém políčku. Tu přišla bouře a slabě uhodilo. Hned vypřáhl a spěchal do vsi. Vtom uhodilo vedle něj daleko silněji, tam co vede struha ze Selibovského rybníka. Zrovna šel přes ní po mostku. Koně se splašili a sedlák ztratil řeč. Jen stále koktal, že vedle něj: „Křáplo, křáplo!“ Když to slyšeli sousedi, bylo jméno toho místa na světě: Křaplavka.

Prameny a literatura

 • Obecní kronika Maletic, str. 21

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Selibov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský