U Svinětic leží dva rybníky, Rožboudovský a Na Troubě. Ten druhý měl však špatnou pověst. Pod hladinou mizely nejen krávy, ale i lidé. Každý se proto tomuto rybníku raději vyhýbal. Jednou přišel k mlynáři Rožboudovi krajánek až odněkud z Němec. Ptal se po práci a tu mu k jeho překvapení nabídl pan otec zvláštní obchod: „Když dokážete vyhnat našeho vodníka, který tu tropí samou neplechu, můžete tu zůstat!“ A tak milý krajánek zůstal, aby svinětické rybníky zbavil vodníka. Hned druhý den se dal do práce. Za pomocí mlynářských naloupal vrbovou kůru a spletl ji v pevný provaz. Nakonec připevnil hák. Pozvali si ještě nějaké lidi z vesnice na pomoc a večer šli k vodníkovu sídlu. „Vhoďte provaz do rybníka a až se budou dělat bubliny, táhněte!“ Sám vlezl do vody a vlny se nad ním zavřely. Po nějaké chvíli začaly na hladině vířit bubliny. Lidé táhli a táhli, až se objevil na konci provazu vodník, za ním jeho žena a pak i šest vodníčat. Nakonec vylezl z vody krajánek. I nahrnuli se lidé kolem vodnické rodiny a chtěli je ztrestat. Jenže vodník úpěnlivě prosil a slíbil, že se nezastaví až na Hluboké. A tak se svinětičtí zbavili vodníka díky chytrosti cizího krajánka.

Prameny a literatura

 • Vyprávěla K. Svobodová z Bílska, L. Pilát, Zlatá stezka R 8 Č 9

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Svinětice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský