Pod Bošovem v údolí kdysi klapal mlýn, avšak moc se v něm nemlelo. Mlynář se svou ženou měli osm dětí. Často pod jejich došky sídlil hlad. Ještě že měli kravičku. Tu jednou pásla jejich nejstarší dcera. Snášel se večer a chystala se převzít svou vládu filipo-jakubská noc. V šeru děvče spatřilo u paty kvetoucí třešně modravý plamen. Přišlo blíž a hle! U stromu ležela hromádka dukátů. I nabrala si dívka zlato do zástěry, co jen unesla a pospíchala domů. Tam všichni užasli a tatík hned spěchal s pytlem, aby sebral zbytek čarovného pokladu. Avšak zmizel jak divný plamen, tak i dukáty. To zlato však mlynáři štěstí nepřineslo, neboť hned koupil Kubíčkův dvůr a pak zase chalupu na Zejbiši a tak byl stále hnán divnou touhou a nikde nemohl spočinout.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Bošov, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský