Na Hořejším Těšově sloužil za správce jakýsi Hering, osoba to prohnaná a mstivá. Majitelka velkostatku jej nakonec musela propustit. Ještě mu na odchodnou ve své dobrotivosti uspořádala hostinu. Avšak rozvzteklený správce se vyplížil do domu, našel pušku a z okna milou paní zastřelil. Vzápětí namířil hlaveň i proti sobě. Sebevraha nemohli řádně pochovat, a tak ho chtěli někde hodit do močálu. Dali jeho rakev na vůz a dle starého zvyku pobídli koně: „Tak s Pánem Bohem!“ Avšak koně stáli jako přikovaní, takže vozka zaklel: „Když to nepojede s pánembohem, tak to půjde s čertem!“ A hle, koně pak ujížděli jako splašení.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova a okolí in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Hořejší Těšov, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský