Dávný majitel Glaserwaldu neboli Skelné lovil v lesích. Dostal se až ke rzivém potůčku uprostřed hvozdů. Něco pojedl a unaven usnul. Probudil ho hlas krkavců. Kolem ptáků kroužil dravec a už už by jednoho uchvátil. Lovec maně založil šíp do luku a jestřába sestřelil. Ten dopadl k jeho nohám a hned se snesl z hůry hlas: „Pane vytrhni mu šest per a postříkej jeho tělo červenou vodou potoka.“ To promluvil jeden z krkavců lidským hlasem. Když tak lovec učinil, náhle před ním stál velebný kmet: „Vzácný muži, když jsi mne vysvobodil, dej také šanci mým šesti synům. Teď mne musíš střelit šípem rovnou do srdce, jen tak budou zbaveni prokletí.“ Sklář se zdráhal, leč nakonec prosbu splnil. Sotva klesl stařec k zemi, ze stromu seskočilo šestero mládenců a lovci děkovali. Stali se pak čilými pomocníky ve sklárně a dokázali vyrábět tak čiré sklo, že onen šumavský křišťál proslaven byl v celém světě. Jen místo, kde byl pohřben záhadný stařec, bylo samo jako prokleté. Ni živáčka, ni hlesu. Proto dostalo místo název Mrtvý les.

Prameny a literatura

 • J. Kliment, Povídky, báje a pověsti staré Šumavy, rukopis 1984, Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Skelná, osada obce Stodůlky
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský