Na úpatí Smrčiny kdysi stávala papírna. Její majitel prý vstoupil do služby k ďáblovi. Přišel do těchto míst jako chudobný krajánek, avšak byl sveden pekelnými mocnostmi. Před jeho zrakem se na potoce objevila bytelná papírna, krásný zámeček a hromady stříbrňáků. Zpoza stromu vystoupil neznámý myslivec, že ho najme do služby k výrobě papíru. Muž neváhal a za chvíli již obsluhoval čertovskou papírnu, která vyráběla tuze zvláštní papír. Až příliš pozdě si všimnul, že archy mají místo průsvitných znaků nějaké muří nohy. Po čase přijeli za černým chlapíkem nějací pánové a zamknuti v pokoji, hádali se a přeli o výnos z díla. Krajánek ustrnul, když zjistil, že jsou to všechno čertovi spřeženci a hodlají si podmanit svět. Neboť slovo Boží vytištěné na pekelném papíře by postupně ztratilo svou moc. I rozhodl se jejich úmysly zhatit. V tlumoku měl od maminky lahvičku svěcené vody pro nejvyšší pomoc. Vykradl se o půlnoci do papírny a všechny stroje i zařízení postříkal. V tom okamžiku se stroje rozeběhly obráceným směrem. Všechno se strašidelně třáslo, až se celá papírna postupně rozletěla po okolí. Do povětří se dostal i pán pekel a když dopadl na zem, zanechal na jednom kameni otisk své kozlí nohy. Za dlouhý čas tu byl založen pokojný mlýn a kámen s čertovým znamením vám tady ve volné chvilce ukážou.

Prameny a literatura

 • Antonín Rausch, Pověsti ze staré Šumavy 1974, str. 163-6

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Steinmühle, mlýn na katastru hory Smrčina
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský