Jednou hnal své volky na pastvu za Husinec soused Pícha zvaný Primas a při dlouhé chvíli pod Hrádkem usnul. Když se probral, vidí před sebou bílou paní. Pícha však nedbal na zjevení a honem se žene ke svým hovádkům, takže ani nezaslechl bolestný vzdech přízraku: ,,Běda, zase musím čekat do devátého kolene, než mne někdo vysvobodí!” A opravdu, od té doby již nikdo bílou paní nespatřil.

Prameny a literatura

 • L. Pilát in Zlatá stezka, R 10, Č 5

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Hrádek,zmizelý hrádek u města Husince
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský