Šel jeden pocestný ze Sušice. Byla šumavská slota, a když přišel k čeletické pazderně, uviděl uvnitř světélko. I potěšil se, že jsou tam lidé a že si u nich odpočine. Otevřel vrátka, která se za ním zaklapla na venkovní petlici. Tu poutník uviděl, že pod okénkem leží na lavici nějaký člověk a u hlavy mu svítí svíce. Byl dočista mrtvý. Pocestný se vyděsil, ale utéci dveřmi nemohl, k venkovní petlici nevedl žádný špagát. Nakonec musel z pazderny vylézt skrz pec. Když doběhl do vsi, byl tak vyděšený, že už nechtěl jít ani za nic světem dál. Ani zdejší o mrtvém nic nevěděli a když se ráno šli do pazderny podívat, nikdo tam nebyl.

Prameny a literatura

 • Jaroslav Voráč, Česká nářečí jihozápadní I 1955, str. 104

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Čeletice, osada obce Zámyšl
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský