Jeden čeledín jel ze vsi na Svatobor pro dříví. Než to všechno naložil, byl tu večer. Smráklo se tak, že nebylo vidět na krok cesty. Tu si mladík vzpomněl na svítíčko, které zbloudilým v tom kraji pomáhalo. A opravdu, svítíčko mu ozařovalo cestu a doprovázelo jej až k první chalupě, kde pak zmizelo.

Prameny a literatura

 • Josef Holík, Písně, pověsti, zvyky, obyčeje a mluva lidu pošumavského, rukopis 80. léta 19. století Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Dolní Staňkov, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský