Jednou šel dědeček hospodáře Brejchy z Těšova z Jiřičné domů. Na místních polích spatřil ženu v bílém, která hořce plakala do dlaní. Starý Lejdar myslel, že mu jde jeho žena naproti, a tak na ní zavolal. Žena však kráčela mlčky před ním ve stejné vzdálenosti, ač se ji snažil dohonit. Pak náhle zmizela. Také jiným lidem se tu zjevovala, takže tudy nikdo rád nechodil.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Jiřičná, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský