Na věž nuželického kostelíka chodíval jeden zvoník zvonit klekání. Vystoupal s lucernou nahoru, ale nemůže najít konec provazu, ten se kýval nad lodí. Zvoník chce provaz vytáhnout, ale nějaká síla jej drží. Muž se vyklonil přes zábradlí a vidí, že na konci provazu se houpe kostlivec. Zvoník nelenil a lano přeřízl. Ozvala se rána a doznívalo divné chrastění. Zezdola se tiše ozvalo: ,,Zaplať Bůh, tys mne vysvobodil." Když se pak muž vrátil domů, ležel po tři dny a pak zemřel. Když šli lidé na ranní mši, podivili se lidské kostře na podlaze kostela. Když se jí někdo dotkl, rozpadla se na prach.

Prameny a literatura

 • Paměti městského písaře sušického J. Kadeřavého, rukopis 1790 Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Revenanti
 • Obec:
  Nuželice, část města Sušice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský