Za Platoří se nalézá pozemek, kde se říká ,,Na hřbitůvku". kdysi dáv n o sem přitáhly husitské hordy a musely se zde opevnit, neboť k hotovosti z hradu Kašper se připojili měšťané i sedláci z Kašperských Hor, Hartmanic i okolních vesnic. Táborité zde utrpěli velkou porážku a zbývající hrstka se stáhla k Sušici. Do velké jámy zde byli vhozeni mrtví vyznavači kalicha, avšak jejich spánek byl rušen, občasným nalezením podkov, nářadí i zbraní.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920 - 43 Muzeum Šumavy Kašperské hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Platoř, osada obce Dlouhá Ves
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský