Jednou přišlo císařské nařízení, že se židé musejí vystěhovat z měst. Také ze Sušice se vydal průvod souvěrců na strastiplnou cestu. Nesli s sebou své skrovné majetky a byli rádi, že jsou naživu. Vedl je starý rabín, který se těžce opíral o hůl. Pomalu se vlekli jeho lidé strmými cestami. Když došli na dohled vsi zvané Podmokly, rabínovi došly síly. Svezl se k zemi a ještě, než odešel z tohoto slzavého světa, zašeptal: ,,Zde se usadíte a postavíte dům modlitby, pochválen buď Hospodin." Když uctivě zvedali jeho mrtvé tělo, z místa, kde ležel, vytryskl osvěžující pramen. Židé vyplnili přání svého rabína a dobře udělali. Zde, vysoko v kopcích, už jim nic nehrozilo.

Prameny a literatura

 • Milan Pokorný, Za tajemstvím zázračných studánek 2000

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Podmokly, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský