Jen jednou za sto let může nevinný hoch získat na hoře Sedlo, po německu zvané Hefenstein, vzácný poklad. Jedná se rytířské sedlo zdobené zlatem a drahým kamením. Sem zabloudil jeden chudobný pasáček. Prodíral se mezi kamením a při tom zavadil dřevákem o jakýsi starý hrnec. Z něj se vykutálelo několik starodávných mincí. Chlapec nedbal a toužil se co nejdříve dostat ke krásné vyhlídce na vrcholu kopce. Když zvedl oči ulekl se. Před ním stály vysoké hradby a branou proudili divně oblečení lidé. Přidal se váhavě k nim a vešel na nádvoří. Mezi chalupami byly napjaty na kůlech plachty a pod nimi všemožné zboží, až oči přecházely. Hliněné hrnce a mísy, šerkové kalhoty, vyšívané kazajky, punčochy krásných barev. Jinde mu nabízeli provazy, vlnu či šicí jehly. A uprpostřed toho starodávného trhu trůnilo překrásné jízdní sedlo. Muži i ženy se kolem něj shlukovali, natahovali ruce a nabízeli své zboží za pouhý krejcar. Tu si pasáček vzpomněl na pár penízů, které před hradem náhodou vykopl ze země. Tu se mu zatočila hlava a on se ocitl na prázdně cestě pod hradem. Všechno za ním zmizelo a s tím i možnost, dostat bájné sedlo za jediný krejcar. A také vykoupit zakleté lidi na hoře Sedlo.

Prameny a literatura

 • Böhmerwald Jahrbuch 2004, str. 50-2

Další pověsti z této obce

Pro tuto obec prozatím další pověsti nemáme.

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Sedlo, hora poblíž Albrechtic
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský