U šumavského potoka se jednou objevily maličké pradlenky zvící stopy. Smály se a zpívaly perouce drobné prádlo a sušíce je na blízké louce. Pasáci, kteří nedaleko pásli, přihnali domů a o těch malin-kých panenkách vypravovali. Kdosi jim poradil, aby si nějakou chytili. Druhý den jeden z nich pře-mýšlel, jak by se mu to povedlo. I nalíčil u vody oka jako na koroptvičky. Nečekal dlouho, pradlenky přišly, daly se do svého díla, když vtom vyplašeny pasákem pryč utíkaly, vyjma jedné, kolem níž se žíněné oko stáhlo. Pasák ji vyprostil a domů odnášel. Sotva ji posadil na lavici, již seskočila a vesele se ujala domácí práce. Až když přišel večer, zesmutněla a z okna ven vyhlédala. Tu se z venku přitočil k oknu drobný mužík v červené karkulce i vesele rozmlouvali spolu. A tak přes den pilně hospodařila a za večerů se svým maličkým příbuzným hovořila. Jednou matka pasákova dostala nápad, že se ma-linké hospodyni odmění novými šaty a botičkami. Musely být ale věru malé, až jeden krejčí a jeden švec to dokázali. Když přivedli žínku ke stolu s těmi dárky, k úžasu jejich začala plakat. „Co jsem z lásky k vašemu synu dělala, chtěli jste mi zaplatit,“ naříkala, vyšla z chalupy a nedotýkajíc se trávy zmizela u potoka jako pára. Marně ji chodil pasák k potoku volat, zhotovil sobě píšťalku, na břehu sedával, hrál a svůj žal vyléval. Chřadnul, až uchřadnul. Malé pradlenky od té doby již nikdo nespatřil.

Prameny a literatura

 • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen 1924

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Girglhof, skupina chalup u Železné Rudy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský