Kdysi o štědrovečerním čase navštívil jeden dvůr v Zelené Lhotě vznešený pán. Zdejší sluha zašel ke studni, aby nabral vodu pro koně. Když lil vodu do žlabu, odbíjela zrovna půlnoc. Uhnaný vraník však nepil. Čeledín si posvítil loučí a užasl, voda se změnila ve víno. Hned to vyprávěl podkonímu. Po roce dostal tentýž podkoní chuť na sváteční víno, vzal vědro,aby si nabral půlnočního vína. Když se blížil ke studni, viděl nad ní ve vzduchu viset velký ostrý nůž. Hned ho choutky přešly.

Prameny a literatura

 • Hans Watzlik, Böhmerwaldsagen 1921, str. 91

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Zelená Lhota
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský