Kdysi za pánů žichovických zřizovalo se pro vory nové řečiště na Otavě. I bral se na to kámen ze zříceniny hradu Rabí. Budětický sedlák Vondroušek pomáhal s rozkotáním brány na první nádvoří. Tu se z klenby vylomil proslulý kámen s podobou hejtmana Žižky a s latinským říkáním. Pad Vonrouškovi rovnou na hlavu a zabil jej. Lidé v Buděticích si pak vyprávěli, že s tím slepým vojevůdcem nejsou žerty ani po jeho dávné smrti. Pro to neštěstí byla pak zřícenina uzavřena a reliéf skončil bůhví kde.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl V. Hrbek z Rabí in Sbírka Akademie věd

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Budětice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský