Pověst vypravuje, že kostelík Všech svatých na vrchu Líšná u Budětic byl vystavěn na místě hrušky, jejíž třískou byl zasažen Žižka při obléhání hradu Rabí. Přišel tak o své druhé oko. Událost tato byla vyobrazena na bráně hradní a onen střelec, jež namířil svůj šíp proti Žižkovi, je jmenován Kočovským, ač správně slul Přibíkem Kadovským z Řesanic.

Prameny a literatura

 • Jan Pavel Hille, O Rábí, rukopisná pozůstalost, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Budětice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský