Velkoborská škola stojí na základech bývalého hradu. U něj stávala kaple, která později sloužila jako skladiště píce. Ještě tu bývala tvrzička coby zásobárna potravin a vína. Tajnými chodbami byl zdejší hrad spojen s Horažďovicemi a Rabím. Když přešly věky, na sklepení se zapomnělo, jen se tu a tam nějací odvážlivci pustili do hledání pokladů. Jedno léto o žních uslyšeli lidé obrovskou ránu. Druhý den zase. Třetí den je vyděsilo hned sedm dunících výbuchů. Běželi pak do vsi, kde hrobníka napadlo, že to praskaly sudy s vínem zapomenuté v chodbách. Den na to byly všechny ryby v rybníce mrtvé. Když chtěli rybník vylovit, náhle zase obživly. Byly totiž opilé ze silného starého vína, které vyteklo pod zemí do vody.

Prameny a literatura

 • Zapsal Karel Hlavatý dle vyprávění Jaroslava Sluky 1961

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Velký Bor
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský