V Břežanech měli spory matka jménem Anna Petrásovská a její manžel, který se na ni stále hněval a nenáviděl ji tak, že ji o ohniště hlavou otloukal a schytávala stále bití metlou. Jednou před takovým trápením celá rozcuchaná běžela pryč, na trní nehleděla a slzy až do oslepnutí prolévala. Jako rozumu zbavená doběhla do lesa u řečené vsi. Zde pod dohledem a vedením anděla zabořila ruce do země, hlínou se chvatně omývala, do níž náhle voda proudila. Tak dlouho své oči ošetřovala, dokud zase neviděla. I přestala a ruce své sepjala k vroucí modlitbě. U toho zázračného pramene pak byla kaplička postavena a svaté Anně zasvěcena.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1659

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Břežany
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský