Na panství horažďovickém se nachází vesnice Břežany od města vzdálená na půl míle. Pří této vsi byl na poli pramen při kopci s nově vyzděnou kapličkou, kde se mnoho nepochybných zázraků stalo, některé však nebyly zaznamenány. Jen tento při dobré paměti pana Adama Perngla, který dodává své vyprávění ke svědectvím dvou urozených pánů. Pan Adam Perngl, český rytíř a měšťan plánický, citoval žalm 113, který Izraelité v egyptském otroctví zpívávali. Vždyť Hospodin nuzného pozvedá z prachu a z kalu vytahuje nebožáka. Tak také ti dva slepí přišli a prosili na kolenou při vodě léčivé Boha o odpuštění svých vin. Potom si tou vodou oči omývali. A hle, jeden i druhý s nadšením se svěřovali okolo stojícím, že jim bylo navráceno světlo Boží. A pak o tom sepsali dobrozdání a s díky slibovali učinit mnohé skutky, až se vrátí domů.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1659

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Břežany
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský