U Blížanov kdysi žil jeden rytíř, který nashromáždil velké bohatství. Avšak později upadl v nemilost svého pána a musel uprchnout. Stačil však své poklady ukrýt pod skalkou zvanou Kákovský kámen. Zmizel v cizině a zpět se už nikdy nevrátil. Uběhly věky a začalo se povídat, že bájné zlato tam střeží obrovský černý pes s ohnivýma očima. Jednou tudy šla na Velký pátek mladá matka se svým děckem. Už z dálky spatřila, že skála otevřena a v hloubi něco září nad pomyšlení. Když přišla blíže, spatřila hromady zlata a drahého kamení. Bez rozmyšlení posadila děcko vedle pokladů a začala si drahocennosti cpát, kam se dalo. Po několika chvílích se skála začala zavírat. Vyběhla celá šťastná ven a upalovala k domovu. Když všechno zlato vyklopila do díže, padla na ní hrůza. Zapomněla tam své jediné dítě! Běžela jako šílená zpátky, avšak skála věznila její poklad největší, jak si v hrůze uvědomila. Zdrceně se vrátila domů, kde se skvosty změnily v suché jehličí. Teď musela čekat celý rok, až se skála o dalších Velikonocích opět otevře. Jak pomalu jí míjely dny! Až nastal den, kdy se v chrámech zpívají pašije a ona doslova letěla ke Kákovskému kameni. Vběhla do otevřeného nitra skály, popadla děcko a radostně ho tiskla k sobě. Až doma si všimla, že drží v ručce pěkný kousek zlata.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti I 1936

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Blížanovy, část města Plánice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Plánicko
 • Kraj:
  Plzeňský