V Ptákovicích žila jedna chudá vdova se svou dcerou. Ta vdova chodívala každou neděli do kostela v Podsrpu. Přitom si všimla, že Jezulátko na oltáři má už chatrné šaty. I nechala z jedněch svých obnošených přešít malé šatičky. ~ Na druhou neděli nesla svůj dárek Jezulátku do kostela. Kostelník božské dítě hned oblékl a šaty padly jako ulité. Když šla vdova po mši domů, pomyslela si, jak by takové šaty slušely její dceři. Sotva vkročila do sednice, lekla se, neboť ty šatičky ležely na truhle. Vzala je a opět donesla na Podsrp. Ale co naplat, sotva se vrátila domů, šaty tam opět byly. Nakonec šla o radu k samotnému faráři. Ten ji vyslechl a pravil: „Musíte si ty šaty zkrátka nechat, neboť jste donesla dar nedar, pošpiněný postranními úmysly.“

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Podsrp, část města Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský