Udatný rod Buziců na své pevné tvrzi v Buzicích u Blatné sídlil. Z něj se rozrodilo mnoho panských rodů v Čechách: Páni z Valdeka, Zajícové z Hazmburka, Lvové z Rožmitálu i páni ze Šelmberka. V českém vojsku sloužil kdysi smělý a způsobný jinoch Jetříšek Buškovic, kterému též říkali Tuří roh. O něm známo bylo, že při jednom lovu, když kopí své zlomil, popadl kance divého za uši a tak jej ulovil. Pro tu statečnost dostal do erbu, který si v bitvách vysloužil, kančí hlavu s tesáky ohromnými.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id est successio 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Buzice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský