Jednou šli koňáci pást na draha v Metlách. Bylo sychravo, a tak si pasáčci udělali oheň a upekli si v něm brambory. Už chtěli jíst, když tu šel okolo po mezi zvláštní vadrovník. I pozvali ho na brambory. Sotva si je začal vyhrabávat z popela, všimli si , že má drápy místo nehtů, z bot že mu čouhají kopyta a z levého boku kape voda. I rozutekli se, každý skočil na svou kobylu a už byli ve vsi. Když tam přišli na druhý den, nezbylo nic, vodník si všechny brambory vzal s sebou.

Prameny a literatura

 • František Blovský in Karel Vaněček, Lidová vyprávění z Podbrdska 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Metly, část obce Předmíř
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský