Starý hospodář od Smírů se vracel jednou v noci domů z Řesanic. Když přišel k okraji vsi, náramně se poděsil. Proti němu šel zástup družiček, který se strašidelně nocí ubíral, až zmizel za Vápenicí mezi balvany. Snad po té byl na místě setkání s těmi duchy postaven Zachů kříž.

Prameny a literatura

 • František Hrbek in Pamětní kniha obce Milčice 1929

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Milčice, část města Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský