Na Podlesí bývala často bída. Chudobná políčka dávala malou úrodu, a tak se lidé museli všelijak přiživovat. Krom podělkování, dřevaření či sběru lesních plodů se v Bohumilicích po chalupách tkalo hrubé plátno, jemuž se říkalo šerka. Nu a na tu bylo třeba lněných nití. Len se spřádal do půlek – špulek, kam se vešla jen polovina těchto hrubých nití, narozdíl od jemných, určených k šití. Proto se Bohumiličákům říkalo Půlkaři.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Bohumilice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský