Ve Zdíkovci žila se svými dětmi jedna vdova. Živobytí z kraviček měla dobré, jenže to jí záviděla její vlastní teta. Ta se jednou vkradla do chléva a podkouřila kravám jedovaté bejlí. Hned ráno v chalupě nenadojili ani krapýtek. To bylo neštěstí! Marně sousedé radili, nic nepomáhalo.Až do vsi přijeli cikáni. Když cikanky chodily po domech číst z ruky, postěžovala si vdova jedné z nich. A cikánka v čarách zkušená hned si věděla rady. Zašla do chléva, a když se vrátila, nesla šátek podivně zauzlovaný. Dala ho hospodyni s tím, že je v šátku zavázané kouzlo, které přemůže všechny cizí čáry. Jen se šátek nesmí nikdy rozvázat. A když půjde dojit, musí vždy pověsít ten šátek krávě na roh. A hle, krávy opět dojily! Vdova cikánku bohatě obdarovala a už by se zdálo, že zavládne v hospodářství spokojenost. Zbožná hospodyně se však začala trápit tím, že se zaobírá čarováním. I rozhodla se šátku zbavit. Zakopat nešel, s potokem neodplynul, jen v ohni zmizel. Avšak, běda, krávy počaly dojit samou krev. Kde teď hledat radu? Nakonec pomohl soused znalý a zkušený. Pomocí pleny, kterou za rohy začal dojit, přičaroval opět nemocným kravám mléko. A chystal se také na zlou tetu, avšak ta to vystihla a radši se z vesnice nadobro ztratila. Kde je jí asi konec? Avšak lidské závisti konec nikdy nebude.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Zdíkovec, část obce Zdíkov
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský