Kdysi žila ve Zdíkovci vdova Chalupná. Malý leč pěkný stateček jí vzkvétal, děti byly zdravé a hodné a ani dluhy ji nesoužily. Její štěstí bylo trnem v oku její tetě. A protože uměla trochu čarovat, jednou nenápadně podkouřila dobytek ve stáji U Chalupných. Druhý den se vdova ulekla, když nenadojila ani plný hrníček mléka. Celá nešťastná běhala o radu po sousedech a všichni říkali jedno a totéž, že jí někdo krávy očaroval. Nedlouho poté přišli do vsi cikáni. Zvláště cikánky věděly si rady s takovými věcmi. Jedna z nich přišla také na stateček a vdova se jí hned svěřila se svým trápením. Cikánka hned šla do stáje a když se vrátila, podávala ženě šátek s uzlíkem a povídá: ,, To je amulet, panímámo, ten vás ochrání ode všeho zlého. Kdykoli budete dojit, pověste ten šátek krávě na roh.“ Večer měla vdova zase mléka plné putýnky a hned cikánce poslala peníze a dary. Po týdnu se jí to čarování rozleželo v hlavě a řekla si, že s tím radši přestane. I když dojila bez šátku, mléka bylo dost. Zkoušela se šátku zbavit, avšak stále se objevoval, nedal se zakopat, utopit ani v ohni neshořel. Nakonec vdova rozdělala nový ohýnek z posvěcených velikonočních kočiček a teprve pak se amulet obrátil v popel.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Zdíkovec, část obce Zdíkov
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský