Kdysi dávno nad Zbytinami žil v lesích poustevník u malé studánky. Jednou se mu v kmeni velké lípy zjevila svatá Madaléna. Když ji později chtěli pokácet, v dutině našli sošku té světice. I začali sem lidé putovat a mnoho zázraků se u studánky událo. Slepým se vrátil zrak, hluší opět uslyšeli a chromí odhazovali své berle. Farář ze Zbytin chtěl mít tuto sošku ve vsi a tak ji od studánky odnesl do svého kostela. Avšak soška se vrátila sama zpátky. Toto se událo několikrát, až bylo nakonec rozhodnuto, že se v místě postaví pro zázračnou sochu malý kostelík. A od té doby tu až po naše časy slouží lidem.

Prameny a literatura

 • dle Otto Langa

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Svatá Magdaléna (Sankt Magdalena) část obce Zbytin
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský