V zapadlém místě zvaném Magdaléna žil v jedné chaloupce rolník, který ve volném čase opravoval sousedům i poutníkům střevíce. Toho každou noc něco trápilo, že nemohl dýchat ani spát. Avšak jeho malý synek byl veselý a zdráv. Jednou, když na příštipkáře přišly mrákoty, uvidělo dítě, jak tatínkovi na prsa ulehá cizí bílá kočka. Chlapec vyskočil, popadl ze stěny košťátko od Květné neděle a zvíře jím přetáhl. Kočka se převalila a nemůže se hnout. Jen divě mňouká. Muž se probudil a hned mu svitlo. Připíchl kočku šídlem k podlaze. Ráno ji vyprovodil slovy: ,,Ať jsi tady byla dnes naposledy, nebo...!” Od té doby měli v chalupě pokoj.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná sbírka, Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Svatá Magdaléna (Sankt Magdalena) část obce Zbytin
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský