Jednou jeli syn s otcem ze Zdíkova do Radešova. Tu se jim někde u potoka ocitly na voze dvě hastrmanky. Aby se jich zbavili, hodil po nich mladík drobky z chleba. Jedna z nich zmizela a druhá, zasažena, ztratila svou moc a musela s nimi jet domů. Tam se rozhodli, že bude na dvoře sloužit za děvečku. Hastmanka však svou službu podmínila slibem domácích, že se nesmí na žádném hrnci na ohništi usadit popel. A protože byla čarovnou bytostí, v hospodářství začal všechen dobytek náramně vzkvétat a všechno se dařilo. Jednou však našel hospodář v chlévě krávy tuze zbědované. Běží hned do kuchyně a tam v rohu vidí jeden hrníček se zaprášenou pokličkou. Hned věděl, kolik uhodilo. I prosili všichni hastrmanku, aby to kouzlo zlomila. A protože byli všichni na ni po celou tu dobu hodní, rozhodla se jim pomoci. Přikázala všem, aby zavřeli okenice, ukryli se do světnice a nevycházeli, děj se co děj. Zatímco hastrmanka venku čarovala, strhlo se nad chalupou učiněné dopuštění. Hřmělo a hučelo to přenáramně, kdosi tloukl do oken a dobýval se do dveří. Nakonec je hastrmanka zavolala na dvůr, a když vešli všichni do chléva, krávy byly zase pěkné a dojily pak ještě víc. Inu, není špatné mít za děvečku hastrmanku!

Prameny a literatura

 • Josef Křešnička in Cestami a pěšinami Česticvka a Vacovska 1996

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Radešov, část městyse Čestice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský