Z Hodějova pocházel starožitný český rod, který měl ve znaku kapra. Poslyšte, jak k němu rod Hodějovských přišel. Za panování krále Vladislava II. táhli Čechové se svým králem proti odbojnému městu Milánu. U řeky Addy se vojsko zastavilo, neboť mosty byly strženy a všechny brody střeženy. Tu se dva rytíři, Odolen Střízovic a Bernart Soběslavic, ještě s třetím, pokusili přes řeku přejít. Třetí rytíř se sice vprostřed obrátil zpět, ale Odolen a Bernart neklesali na mysli. Chvíli zápasili s dravým proudem, chvíli se nechali vést svými koňmi, až se přece na druhou stranu dostali. Když to viděl císař a český král, dal zbubnovat celé vojsko a všichni přešli v místech, která jim ukázali stateční rytíři. Milánští byli překvapeni z boku a zahnáni na útěk. Král Vladislav dal zavolat Odolena a Bernarta k sobě a bohatě je obdaroval, včetně práva nosit svůj znak. Bernartovi pak dal modrý štít a na něm zlatého kapra, upomínku na vody italské řeky. Čechové nakonec Milána dobyli a král se vrátil vítězně domů do Čech. A to i díky prvnímu z rodu Hodějovských, rytíři Bernartovi.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol in Diadochus id est successio 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Hodějov, část obce Hoslovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský