Kdysi tu nad krajem vládl hrabě Wolf z Frauenthalu. Wolf, tedy vlk. A opravdu měl spíše mravy vlčí než lidské. Své poddané týral, žádnou ženu nenechal na pokoji, divoce se po lesích proháněl se svou loveckou družinou. Lidé mu říkali Černý hrabě, snad popdle barvy jeho bídné duše. Jednou se nerozpakoval unést krásnou rychtářovu dceru přímo ze svatební hostiny. Marně se nebohá vzpírala, hrabě ji na koni unášel ke svému zámku. Ani nebesa se na to již nemohla dívat, a proto vypukla strašlivá bouře. Blesk stíhal blesk a jeden hrom udeřil do jezdce. Když se vyděšená nevěsta probrala, před ní zela černá jáma, v níž navěky zmizel Černý hrabě. Na tom místě nechal pak rychtář postavit kapličku na paměť zachráněné nevinnosti.

Prameny a literatura

 • Jiří Kolář in Čtení pro lidi, b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Němčice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský