Dokud páni Kocové sídlili na Dobrši, stalo se, že dcera Jana Markvarta byla nemocná na oči. Nic nepomáhalo a dívce hrozila slepota. Tu se její chůva dozvěděla o zázračném prameni nad Novou Vsí. I nechal pan Koc poblíž té vody postavit stan ve stínu mohutných smrků a jedlí, kde princezna s pěstounkou bydlela. Zajížděl za ní věhlasný lékař z Prachatic, který jí předepsal, aby jí na oči obklady máčené ve studánce přikládali. Večer po západu slunce chůva vodila princeznu na procházku, neboť nemocná dívka nesměla otvírat oči za slunce. Po dvou měsících náhle při večerní procházce zvolala: ,,Já vidím náš zámek!“ To byla šťastná událost pro oba rodiče. Chtěli tam hned postavit na poděkování kostelík, ale ze stavby sešlo. Tak tam stojí do dnešních dní aspoň pěkná kaplička zasvěcená Janu Křtiteli.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Václav Miklas z Nové Vsi, zapsal Ondřej Fibich 2010

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Nová Ves
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský