Nepostálo, a stále se blížilo a rostlo. Tu poděšený muž spatřil velikého černého psa, kterému z tlamy šlehaly plameny. Toť se ví, že nečekal a vzal nohy na ramena.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Přírodní démoni
 • Obec:
  Nová Ves
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský