Při přečínském zámku žila jedna vdova se svojí dceruškou. Rozmazlovala ji všelijak a od práce ji odháněla. Dívka si tedy krátila čas procházkami a posedáváním u potoka. Jednou se tam objevil pán v zeleném a pansky si před ní počínal. Přicházel pak na námluvy každý den, až matka pojala radostné tušení, že dceru vysoko vyvdá. Jen jedno bylo dívce při procházkách ve dvou divné, že jejímu nápadníkovi kapala ze šosu voda. Ten to však zamluvil, že je to od rozbité lahvičky s vínem. Už nic nebránilo svatbě, jen ženich se své nevěsty jednou zeptal, zda umí prát košile. Když dostal zamítavou odpověď, přikázal své nastávající, že musí po devět dní prádlo prát, aby se to naučila. Na devátý den, sotva se nad vodou naklonila, stáhl ji vodník k sobě dolů. Uplynulo několik let a matka v domnění, že si její dceru odvezl bohatý pán na své sídlo, příliš nesmutnila. Zatím se dívce narodil syn a ona ve své podvodní domácnosti zatoužila ještě jednou spatřit svou matičku. Vodník nechtěl, avšak nakonec povolil s podmínkou, že jeho žena nesmí na zemi promluvit slova. Sotva se dívka dotkla suché země, spatřila nedaleko svou matku prát prádlo. Slabě vykřikla a matka okamžitě poznala její hlas. To už rozezlený vodník stáhl svou ženu zpět pod vodu. Matka přiběhla v ta místa a zkoušela se dostat za svou dcerou pomocí zaříkávání: ,,Hahou, hahou, dělejte mně rybičky cestičku, já jdu hledat svou dcerušku, já jdu pro dítě jediný, ozvi se, kde máš své stavení, hahou, hahou!“ Sotva to dořekla, podjely jí nohy a ona spadla do vodníkova zámku. Se svou dcerou tam žije dodnes.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl pan Pivnička in Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Přečín, část obce Vacov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský