Šel jednou sedlák Kroupa přehlédnout k večeru své pole. Tu upadl do divné dřímoty a probudil se až o půlnoci. Chtěl ihned jít domů, avšak byl jako k zemi přikován. Tu nad sebou spatřil obrovitého divého muže, který se rachotivě smál. Když Kroupu přešla hrůza, pocítil velký hlad a proto vytáhl krajíc chleba a zakousl se do něj. Divý muž natáhl ruku a řekl: ,,Dej mi kus chleba.“ Sedlák mu kousek podal a odvětil:,, Když mne pustíš ze své moci, přinesu ti celý bochník.“ Chlapisku chléb tuze chutnal, a tak sedláka pustil pod podmínkou, že mu druhý den slíbený bochník přinese. Kroupa však slovo nedodržel a divý muž přichystal pomstu. Když se sedlák vracel jednou večer z pole, kodil na něj od vrchu Kbíl velký kámen. Když jej sousedé nazítří našli, nemohli ho od země odtrhnout. Zkusili jej tedy pokropit svěcenou vodou a hle, Kroupa obživl. Pak radši divci donesl rovnou pět celých bochníků.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Josef Frauknecht, zapsal Josef Šedivý 1912

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Jetišov, část obce Nihošovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský