Jednou si vyšel sedlák Kroupa kolem svých polí. Byl už večer a hospodář celý utrmácený.Není divu, že pod blízkým stromem usnul. Když se probudil, byla půlnoc. Chtěl vstát a jít domů, avšak divná síla ho držela na zemi. Ohlédne se a vidí divého muže, který hned propukl v děsivý smích. Sedlák maně sáhl do šosu a vytáhl krajíc chleba. Divý muž začenichal a loudil sousto na hospodářovi. Ten pravil: ,,Pusť mne a donesu ti celý bochník“ a hodil obludě kousek kůrky. I domluvili se, že sedlák příští noci donese na toto místo pecen chleba. S tou byl propuštěn ze zlé moci. Avšak druhý den se to sedlákovi rozleželo v hlavě a rozhodl se ušetřit bochník chleba. Divý muž se strašlivě rozzlobil na neupřimného chlapa a rozhodl se, že se mu pomstí. Jednou se Kroupa zdržel v Jetišově a domů odcházel již po desáté večerní. Když přišel pod horu Kbýl, hodil mu divec veliký kámen na hlavu a usmrtil ho. Když jej druhý den sousedé našli ležet mrtvého, nemohli jej odtrunout od země. Teprve když jej pokropili svěcenou vodou, mohli sedláka odnést domů. Po cestě přišel k sobě a když se uzdravil, běžel k hoře a položil tam do trávy hned pětbochníků chleba. Byl ze své lakoty dokonale vyléčen.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Josef Frauknecht z Jetišova, zaznamenal Josef Šedivý 1911

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Jetišov, část obce Nihošovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský