Kdysi dávno sešly se na jednom vrchu čtyři židovské vědmy. Jedna přinesla kamení, druhá železo, třetí zlato a čtvrtá oheň. Daly jse na jednu hromadu a poručily svým synům a vnukům, aby si z ní v nouzi braly. A tak vznikl dům, v něm svícen, který zářil okolo svým zlatým svitem. Za nějaký čas byl domů plný svět a v nich přebývali bohabojní potomci.

Prameny a literatura

 • Karel Skalický z Jemnic slyšel od Šalamouna Fuchse z Dubu

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Dub
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský