O řízném tom jméně jest v kronice ražické následující pověst. Když Žižka válčil na Škaredém rybníce s rytíři, byly zde utábořeny jejich lehké ženy. Když bylo panské vojsko zahnáno na útěk, rozhodly se táborské ženy dát kuběnám na pamětnou. Zahnaly je do jednoho místa a tak je bily, až tyto naříkaly. Odtud se tomuto místu říká také někdy Žalostná.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Karel Skalický

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Ražice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský