Hraběnka Dohalská kdysi přivezla na svoje těšovské panství z Itálie sedm mořských mušlí. Byly prý svěceny samotným papežem, a tak jejich zvuk rozháněl bouře a krupobití. Chudáci poddaní na ně museli na kopcích troubit celou noc, sotva se na obzoru objevily temné mraky. Při rodě Brejchů jedna taková mušle se po dnes zachovala.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova a okolí in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Dolejší Těšov, osada, část obce Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský